Je kan anoniem informatie geven over signalen die wijzen op dumpingen van drugsafval, drugslabo’s, cannabisplantages.
Denk je drugsafval te zien? Blijf op veilige afstand : het gaat om giftige, brandbare en bijtende chemicaliën. Is er acuut gevaar, verwittig dan de hulpdiensten. In alle andere gevallen, contacteer het anoniem drugsmeldpunt Limburg.
Op het gratis nummer 0800-20877 of via het online meldingsformulier op deze website
Via het gratis nummer 0800 20877. Je krijgt een automatisch bericht te horen en kan anoniem een bericht inspreken. De gegevens van de oproep worden dus niet geregistreerd, maar je kunt uiteraard je naam en telefoonnummer inspreken, als je graag wordt gecontacteerd om bijkomende informatie te geven. Omschrijf wat je gezien hebt, waar en wanneer, zo precies mogelijk. Hoe specifieker de melding, hoe sneller de politie in actie kan schieten.
Hiervoor zijn specifieke maatregelen getroffen. Als je belt met het anoniem drugsmeldpunt, is jouw nummer niet te zien en het wordt ook niet geregistreerd. Na het beluisteren van de melding wordt deze vernietigd, ook indien je zelf je naam of nummer hebt ingesproken. Alleen als je zelf vraagt om te worden teruggebeld, worden jouw gegevens tijdelijk bewaard. Na het terugbellen worden ze vernietigd.
Met behulp van het meldformulier op deze website, kan je je melding doorsturen. Meld wat je gezien hebt, waar en wanneer, zo precies mogelijk. Hoe specifieker de melding, hoe sneller de politie in actie kan schieten. Ook online is de melding anoniem, tenzij je wil gecontacteerd worden, laat dan je gegevens achter.
Er zijn maatregelen genomen om jouw anonimiteit te beschermen. Er wordt geen IP-tracking gedaan rond jouw anonieme melding en er worden geen gegevens geregistreerd. Als je graag wil gecontacteerd worden en je emailadres of nummer hebt ingevuld, blijft ook hier jouw anonimiteit centraal staan.
De melding wordt doorgegeven aan de politie en wordt grondig onderzocht. De politie kan evenwel op basis van een melding niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. De gegeven informatie wordt getoetst en verder onderzocht. De melding kan een meerwaarde bieden in een lopend onderzoek of de aanleiding zijn tot opstart van een nieuw onderzoek.