In de periode 2019 – 2020 werden er in Limburg in totaal 28 druglabo’s ontmanteld, 228 cannabisplantages ontdekt en 8 opslagplaatsen met aanmaakstoffen voor synthetische drugs ontruimd. 37 dumpingen van afval van een labo werden opgeruimd. Dit betekent in totaal 356 933 kg chemisch afval. De opruimkosten bedroegen 809 642 euro.

Omdat Limburg met een groot probleem kampt van drugsproductie, drugsteelt en schadelijke afval, werd het ‘anoniem drugsmeldpunt Limburg’ in het leven geroepen. Via dat meldpunt kan de burger anoniem melding maken van verdachte activiteiten ivm drugsproductie. Sinds de oprichting van het meldpunt in april 2019 kwamen 517 meldingen binnen. Na onderzoek bleek 33% van deze meldingen interessante politionele informatie op te leveren voor verder onderzoek.

De positieve meldingen leidden tot de ontdekking van o.m. 5 druglabo’s, 15 cannabisplantages en een dumpingplaats van chemisch afval.